Ορμονολογικό Εργαστήριο  
Επ. Καθηγητής Εμμανουήλ Ζουμάκης
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηριών Χρυσάνθη Παπαθανασίου
Παρασκευάστρια Αγγελική Παπαμιχαλοπούλου
Παρασκευάστρια Ουρανία Βλάχου