ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Home/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ2024-01-16T17:29:55+02:00

10η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας

Στοιχεία Εκδήλωσης: 10η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 Διοργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παίδων & Εφήβων Παίδων, ΜΗΤΕΡΑ Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr 

9η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας

Στοιχεία Εκδήλωσης: 9η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 Διοργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παίδων & Εφήβων Παίδων, ΜΗΤΕΡΑ Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr