ΠΚ3 (6ος όροφος)

Τηλ: 2132013608

cunivped@paidonagiasofia.gr

Επιμελήτρια Α΄ Ευανθία Μπότσα

Επικουρικές Επιμελήτριες

Παναγιώτα Παναγιώτου

Χρυσή – Αικατερίνη Γεωργοκώστα

Δάφνη Μαργώνη