Μονάδα Ειδικών Θεραπειών (ΠΟΑιΜ) Αιματολογίας- Ογκολογίας

(Κτίριο « Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα»)

 

Τηλ: 21320132121

21320132137 ( Εξωτερικά Ιατρεία)

keth@paidon-agiasofia.gr

Καθηγητής Αντώνιος Καττάμης
Επιμελήτριες Α΄

Ευθυμία Ρηγάτου

Κλεονίκη Ρόκα

Επιμελήτριες B΄ Ναταλία Τουρκαντώνη
Επικουρικές Επιμελήτριες

Γεωργία Αυγερινού

Μαρία – Χρυσάνθη- Σεβαστιανή Φιλιππίδου

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Αντωνία Βλάχου

Αικατερίνη Κατσιμπάρδη

Χαρούλα Τσίπου