Το επιστημονικό περιοδικό της κλινικής εκδίδεται ανελλιπώς από το 1954. Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις κειμένων μετά από κρίση σε θέματα από όλα το φάσμα της Παιδιατρικής και περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, και ανάπτυξη επίκαιρων και γενικών θεμάτων. Υπεύθυνη της έκδοσης του Δελτίου είναι η Συντακτική Επιτροπή διευθυντής της οποίας διατελεί ο εκάστοτε Διευθυντής της Κλινικής.