Μονάδα Αναπτυξιακής Ψυχοφυσιολογίας και  Έρευνας του στρες  
Αν. Καθηγήτρια Παναγιώτα Περβανίδου