Ειδική Μονάδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής

 

Τηλ : 2132013457

 

Αν. Καθηγήτρια Παναγιώτα Περβανίδου