Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας και Μελέτης Εμβολίων  
Αν. Καθηγήτρια Βασιλική Σπούλου