Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Μαΐου του 2024 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το καθιερωμένο συνέδριο της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η 57η Θεραπευτική Ενημέρωση, που αποτελεί την αρχαιότερη εκδήλωση των Παιδιατρικών Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η 57η Θεραπευτική Ενημέρωση, στην οποία συμμετείχε με εναρκτήριο χαιρετισμό ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος και με βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Καθηγητής κ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Δ. Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η   57η Θεραπευτική Ενημέρωση περιελάμβανε ένα προσυνεδριακό Σεμινάριο με θέμα την Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, Διαβήτη και Μεταβολισμό, ένα γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο η εν λόγω Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ έχει αναγνωριστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για σπάνια ενδοκρινικά νοσήματα παίδων (ENDO-ERN).

Μετά την παρουσίαση των πολυεπίπεδων πεπραγμένων της Κλινικής, συμπεριλαμβανομένων και των διακρίσεων διαφόρων στελεχών της Κλινικής από τη Διευθύντρια, το κεντρικό πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε δύο κεντρικές διαλέξεις, την εναρκτήρια Διάλεξη με τίτλο «Η Διαδρομή της υγείας του ατόμου από τη γέννηση ως την ενηλικίωση: Ο καθολικός ρόλος του Παιδιάτρου» από την Διευθύντρια της Κλινικής Καθηγήτρια κα Χ. Κανακά – Gantenbein και την Τιμητική Διάλεξη «Τα δικαιώματα του παιδιού σ’ έναν κόσμο που αλλάζει» από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑ κο Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο. Η 57η θεραπευτική Ενημέρωση περιελάμβανε επίσης 42 ομιλίες εισηγήσεις μελών-στελεχών της Α΄ Παιδιατρικής  Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιτυχία της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποτυπώνεται στο γεγονός ότι παρακολούθησαν τις εργασίες της άνω των εξακοσίων Παιδιάτρων-συνέδρων, που ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις της Παιδιατρικής και των διαφόρων γνωστικών της αντικειμένων καθώς και για θέματα σχετικά με τη σωματική βία και την ψυχική υγεία του παιδιού.

Είκοσι φαρμακευτικές εταιρείες αναγνωρίζοντας τη διαχρονική σημασία των θεραπευτικών ενημερώσεων της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεχή εκπαίδευση γενεών Παιδιάτρων της χώρας και των φοιτητών Ιατρικής στήριξαν οικονομικά την επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου αυτού.

Ευχαριστούμε τον κ. Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητή κο Γεράσιμο Σιάσο, και τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Καθηγητή κο Νικόλαο Αρκαδόπουλο, καθώς και όλα τα στελέχη και μέλη της Κλινικής μας και όλους τους συνέδρους που συνετέλεσαν στη μεγάλη αυτή επιτυχία της 57ης Θεραπευτικής Ενημέρωσης και ευχόμαστε με το καλό και του χρόνου η 58η πια Θεραπευτική Ενημέρωση να τύχει αντίστοιχης επιτυχίας.

Η Διευθύντρια

Δρ. Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, MD, PhD, FMH (CH)

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας

Διευθύντρια Α’ Παιδιατρικής Κλινικής και Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου

Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονική Υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου και της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Πρόεδρος Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

Endo-ERN Aghia Sophia Children’s Hospital Representative