Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας

Υπομονάδα Κινητικότητας του Πεπτικού

(6ος  όροφος)

Τηλ :2132013945
Διευθύντρια ΕΣΥ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Επιμελήτρια Α΄ Μαρία Ρογαλίδου
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Αγλαΐα  Ζέλλου