Τα συμπτώματα χειροτερεύουν συνήθως την 3η-5η ημέρα και στη συνέχεια βελτιώνονται. Ο βήχας μπορεί να επιμείνει έως και 4 εβδομάδες.

Κατά την επιστροφή στο σπίτι, συνιστώνται:

  1. Ξεκούραση
  2. Μικρά και συχνά γεύματα (μητρικός θηλασμός ή φόρμουλα)
  3. Ρινοπλύσεις με φυσιολογικό ορό για να καθαρίσουν οι εκκρίσεις
  4. Απαγόρευση καπνίσματος στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού

  1. Έντονη δυσκολία στην αναπνοή ή επεισόδια άπνοιας
  2. Μειωμένη σίτιση (<50% της συνηθισμένης ποσότητας), μειωμένη διούρηση
  3. Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος στο πρόσωπο κατά τον βήχα
  4. Υπνηλία