Τα βρέφη που είναι χαμηλού κινδύνου μπορούν με ασφάλεια να επιστρέψουν σπίτι τους αφού εξετασθούν από Παιδίατρο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

1. τα τελειόμηνα βρέφη (ΔΚ=37-41 εβδομάδες),

2. που έχουν ηλικία ≥2 μηνών και

3. το επεισόδιό τους διήρκησε <1 λεπτό, δεν επαναλήφθηκε και δεν χρειάστηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Δεν μπορεί να προβλεφθεί ένα νέο επεισόδιο, αλλά οι πιθανότητες είναι σημαντικά μικρότερες σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου.

Παρόλο που δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς αιτίες του SIDS, γεγονότα όπως το BRUE δεν αυξάνουν τις πιθανότητες πρόκλησης αυτού.

Δεν χρειάζεται κάποια ειδική θεραπεία. Αρκούν η σωστή φροντίδα, ένα ασφαλές περιβάλλον ύπνου και η τακτική παιδιατρική παρακολούθηση όπως σε κάθε παιδί αυτής της ηλικίας.

Εάν το παιδί σας εμφανίσει νέο επεισόδιο BRUE θα χρειαστεί να επανεκτιμηθεί.