Ως ιογενής νόσος δεν χρειάζεται χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής.

- Φροντίζουμε το παιδί να είναι ήρεμο, καθώς επί ανησυχίας τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν.

- Χορηγούμε αντιπυρετικά, εάν χρειάζεται.

- Τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες.

- Η εισπνοή υδρατμών δεν βοηθά, αλλά η έκθεση σε κρύο αέρα μπορεί να βοηθήσει.

- Επί επανεμφάνισης συμπτωμάτων – αναπνευστικής δυσχέρειας (υλακώδης βήχας, σιγμός, ταχύπνοια, εισολκές).

- Επί αδυναμίας σίτισης/λήψης υγρών.

- Επί κακής κατάστασης του παιδιού ή υψηλού πυρετού.