- Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η τακτική χορήγηση αντιπυρετικής αγωγής δεν προλαμβάνει την εκδήλωση πυρετικών σπασμών. Αντιπυρετική αγωγή θα πρέπει να χορηγείται μόνο όταν το παιδί έχει πυρετό (Θ ≥38οC) και φαίνεται ανήσυχο.

- Σε περίπτωση που το παιδί σας έχει παρουσιάσει πάλι στο παρελθόν πυρετικούς σπασμούς ενδέχεται να σας έχει συνταγογραφηθεί ειδική αγωγή λύσης των σπασμών. Τα φάρμακα αυτά μπορούν να χορηγηθούν (αναλόγως δραστικής ουσίας και σκευάσματος εντός των ούλων ή του ορθού) σε περίπτωση που κάποιο νέο επεισόδιο έχει διάρκεια ≥5 λεπτά.

- Γενικά για τους πυρετικούς σπασμούς δε χορηγείται τακτική αντιεπιληπτική αγωγή.

1. Καταγράψτε την ώρα έναρξης του επεισοδίου. Τα περισσότερα επεισόδια λύνονται αυτόματα, ωστόσο σε αντίθετη περίπτωση είναι σημαντικό να είναι γνωστή η διάρκεια.

2. Απομακρύνετε αντικείμενα από το γύρω περιβάλλον που θα μπορούσαν να τραυματίσουν το παιδί, όσο εξελίσσονται οι σπασμοί.

3. Μη βάλετε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο στο στόμα.

4. Μην προσπαθήσετε να σταματήσετε τις κινήσεις των σπασμών.

5. Μην αφήσετε το παιδί μόνο του, αλλά παραμείνετε κοντά του μέχρι την ολοκλήρωση του επεισοδίου.

6. Όταν ολοκληρωθεί το επεισόδιο, γυρίστε το παιδί στο πλάι (σε «θέση ανάνηψης») για αποφυγή επεισοδίου πνιγμονής σε περίπτωση εμέτου.

Καλέστε το ΕΚΑΒ (στο τηλέφωνο 166) αν το παιδί συνεχίζει να κάνει σπασμούς αφού περάσουν 5 λεπτά ή δεν συνέλθει και σας προβληματίζει η κλινική του εικόνα, όπως για παράδειγμα ο τρόπος που αναπνέει.

Ανεξαρτήτως διάρκειας του επεισοδίου, το παιδί θα πρέπει να εκτιμηθεί από Παιδίατρο. Αν ωστόσο παρουσιάζονται συχνά επεισόδια πυρετικών σπασμών εφαρμόστε τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης, επανεκτίμησης ή διερεύνησης.