1. Λήψη της αντιβίωσης σύμφωνα με τις οδηγίες.

2. Επαρκής πρόσληψη υγρών.

3. Καλή υγιεινή της περιγεννητικής περιοχής.

1. Επιδείνωση συμπτωμάτων με τα οποία ήρθατε στα Επείγοντα.

2. Επιμονή των συμπτωμάτων μετά από 48 ώρες αντιβιοτικής αγωγής.

3. Έναρξη εμέτων και μη ανοχή της αντιβιοτικής αγωγής από το στόμα.

Μετά από 3 24ωρα (σε μέρες εκτός εφημερίας). Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας ούρων και του αντιβιογράμματος εκτιμώνται από Παιδίατρο.

Όχι, εκτός ειδικών ενδείξεων για τις οποίες θα σας έχει ενημερώσει ο Παιδίατρος.