Μονάδα Λοιμωδών Νόσων – AIDS (Κτίριο ΜΑΚΚΑ) 2132013667
 Καθηγήτρια Βασιλική Σπούλου
Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Μίχος
Διευθύντρια ΕΣΥ Αθανασία Λουρίδα

Content here