Ειδική Μονάδα Λοιμώξεων και Χημειοθεραπείας  
Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Μίχος