Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (Κληρονομικές Αναιμίες, Κτίριο Δοξιάδη)

 

Τηλ : 2132013777

Καθηγητής Αντώνιος Καττάμης
Επιμελήτρια Α΄ Δήμητρα Κυριακοπούλου
Επικουρικές Επιμελήτριες

Ιωακειμίδου Ναταλία

Δελαπόρτα Πολυξένη