Εργαστήριο Μονάδας Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία  
Κλινικός  Χημικός Αιμιλία Μάντζου
Βιολόγος Αγγελική Μιχαηλίδου
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Δήμου Ευθυμία
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Ευαγγελία Καστρινέλλη