Ειδική Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων

(Ισόγειο)

 
Διευθύντρια ΕΣΥ Ευαγγελία Λυκοπούλου