Μονάδα Πρόωρων  Νεογνών (5ος όροφος) Τηλ : 2132013517
Καθηγήτρια Σουλτάνα Σιαχανίδου
Διευθύντρια ΕΣΥ Άννα- Βενετία Σκιαθίτου
Επιμελήτρια Α’ Ειρήνη Νίκαινα
Επικουρική Επιμελήτρια Μαρία Γιαννίκη