Ιατρείο αποθεραπευμένων ογκολογικών ασθενών  
Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μοσχόβη