Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Ανοσολογίας  
Διευθύντρια ΕΣΥ Θ. Πετροπούλου