Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας και Κυστικής Ίνωσης

( Ισόγειο και 6ος όροφος για μελέτη ύπνου )

 
Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Καδίτης
Επικουρικές Επιμελήτριες

Παναγιώτα Παναγιώτου

Μουδάκη Αγγελική

Αναστασία Πολυτάρχου

Ακαδημαϊκή Υπότροφος Γεωργία Κολτσιδα