Ειδική Μονάδα Παιδικής Φυματίωσης (ισόγειο)  
Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Μίχος