Ειδική  Μονάδα Παιδιατρικής Νευρολογίας

(6ος  όροφος)

 

Τηλ: 2132013603

Αν. Καθηγήτρια Μαρία –Ροζέ Πονς
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Βασιλική Ζούβελου

Ελευθερία Κοκκίνου