ΠΚ4 (6ος όροφος)

Τηλ: 2132013615

dunivped@paidonagiasofia.gr

Διευθύντριες ΕΣΥ Θεώνη Πετροπούλου
Επικουρικές Επιμελήτριες

Μαρία Τσιντή

Ιωάννα Φαράκλα