Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής

α) Ιατρείο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

β) Ιατρείο Εργομετρίας – Εργοφυσιολογίας και Αθλητιατρικής    

 

Τηλ : 2132013476

          6955680000

 

Αν. Καθηγήτρια Φλώρα  Μπακοπούλου
ΕΔΙΠ Καλλιόπη Παπουτσάκη