Στοιχεία Εκδήλωσης: 10η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας

Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024

Διοργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παίδων & Εφήβων Παίδων, ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr