Στοιχεία Εκδήλωσης: 9η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας

Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023

Διοργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παίδων & Εφήβων Παίδων, ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr