Το περιοδικό  της Α’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία” με χρήσιμα άρθρα για τους γονείς και τα παιδιά

ΜΥ ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 1

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 2

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 3

MY ΠΑΙΔΙ  τεύχος 4

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 6

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 7

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 8

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 9

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 10

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 11

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 12

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 13

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 14

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 15

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 16

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 17

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 18

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 19

MY ΠΑΙΔΙ ΤΕΥΧΟΣ 20