Δύο νέες σημαντικές δημοσιεύσεις από ομάδες της  Α’  Παιδιατρικής Κλινικής οι οποίες δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στα περιοδικά Cells και Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

Whole Exome Sequencing Points towards a Multi-Gene Synergistic Action in the Pathogenesis of Congenital Combined Pituitary Hormone Deficiency

Stress hyperglycemia, Diabetes mellitus and COVID-19 infection: The impact on newly diagnosed type 1 diabetes

https://doi.org/10.3389/fcdhc.2022.818945