Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας

Διαταραχές μεταβολισμού της γλυκόζης

Τα παραπάνω νοσήματα ελέγχονται με την μεθοδολογία NGS και στοχευμένο έλεγχο των γονιδίων:
GCK, HNF1Α, HNF4A, HNF1B, INS, ABCC8, KCNJ11, GLUD1, HK1, PGM1, SLC16A1, PMM2, INSR, TRMT10A, HADH