Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας

Υποφυσιακή Ανεπάρκεια

  • Ανεπάρκεια Υποφυσιακών Ορμονών
    Έλεγχος γονιδίων:

    HESX1, LHX3, LHX4, PROP1, LHβ, FSHβ, TSHβ

  • Σύνδρομο διατομής του μίσχου της Υπόφυσης (PSIS)

Έλεγχος γονιδίων:

TGIF, SHH, SIX3

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΝΑ ΓΙΑ ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Β) ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Γ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ