Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας

Υποφυσιακή Ανεπάρκεια

  • Ανεπάρκεια υποφυσιακών ορμονών

    Γονίδια που ελέγχονται:

    HESX1, LHX3, LHX4, PROP1, LHβ, FSHβ, TSH β

  • Σύνδρομο Διατομής του μίσχου (PSIS)

          Γονίδια που ελέγχονται:

           TGIF, SHH, SIX3

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Β) ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Γ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ