Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας

Επινεφρίδια

Συγγενής Υπερπλασία Επινεφριδίων

  • Ανεπάρκεια 21 Υδροξυλάσης -Γονίδιο CYP21A2                               
  • Ανεπάρκεια 11β Υδροξυλάσης -Γονίδιο CYP11B1     
  • Ανεπάρκεια HSD3β2 -Γονίδιο HSD3β2         

Υποπλασία Επινεφριδίων

           Γονίδια: NR0B1-DAX1NR5A1-SF1

Λιποειδής Υπερπλασία Επινεφριδίων

           Γονίδιο StAR                                   

Αντίσταση στα αλατοκορτικοειδή

  • Υποαλδοστερονισμός- Γονίδιο CYP11B2
  • Ψευδοϋποαλδοστερονισμός – Γονίδια: NR3C2, SCNN1A

Αντίσταση στα γλυκοκορτικοειδή

             Γονίδιο NR3C1

Έλλειψη γλυκοκορτικοειδών

            Γονίδιο MC2R

Υπεραλδοστερονισμός

  • Χιμαιρικό γονίδιο  CYP11B1/ CYP11B2
  • Έλεγχος υπεραλδοστερονισμού III με CES/WES και  
  • Έλεγχος υπεραλδοστερονισμού III – Γονίδιο KCNJ5

Περίσσεια Αλατοκορτικοειδών
             Γονίδιο HSD11B2

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΕ

Β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟ

Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δ) ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ε) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ