Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας

Διαταραχές Διαφοροποίησης του Φύλου

  • Γονίδια που ελέγχονται:

    SF1, DAX1, StAR, CYP19, 5a Reductase

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΔΦ

Β) ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Γ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ